Szkolna drużyna harcerka jak co roku uczciła Święto Niepodległości.
Tegoroczną akademię uświetnił swą obecnością komendant Hufca ZHP Częstochowa druh Wojciech Śliwowski, który wręczył Tropicielom Harcerskie Odznaki Turystyczno Krajoznawcze