Z życia szkoły…

Konto bankowe Rady Rodziców

Konto bankowe Rady Rodziców

Uwaga!!! Od 30 czerwca  Nr konta Bankowego rady Rodziców jest nieaktywny. Bank Pocztowy zaprzestał usług z których korzystała szkoła. Nowy nr konta zostanie podany wkrótce.  

czytaj dalej
Pożegnania…

Pożegnania…

Za nami bardzo trudne i wzruszające chwile. Uczniowie i Przedszkolaki - pomyślności na dalszej edukacyjnej drodze. Szczęśliwi Emeryci - samych pięknych dni i realizacji marzeń [gallery...

czytaj dalej
Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia. 1.język...

czytaj dalej
Nauczanie na odległość

Nauczanie na odległość

Do 26 czerwca br. przedłużono przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość.

czytaj dalej
Konsultacje

Konsultacje

Od 1 czerwca w szkole będą odbywały się indywidualne konsultacje dla uczniów szkoły podstawowej i przysposabiającej do pracy. Informacje o dyżurach nauczycieli zostaną przekazane na indywidualne skrzynki pocztowe klas.

czytaj dalej
Uwaga – Nowe procedury

Uwaga – Nowe procedury

25 maja rozpoczynają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych, zajęcia rewalidacyjne, konsultacje z nauczycielami, zajęcia w ramach WWR oraz zajęcia realizowane w ramach projektu „Za życiem” Bardzo prosimy wszystkich rodziców dzieci i...

czytaj dalej