Konsultacje

Konsultacje

Od 1 czerwca w szkole będą odbywały się indywidualne konsultacje dla uczniów szkoły podstawowej i przysposabiającej do pracy. Informacje o dyżurach nauczycieli zostaną przekazane na indywidualne skrzynki pocztowe klas.
Uwaga – Nowe procedury

Uwaga – Nowe procedury

25 maja rozpoczynają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych, zajęcia rewalidacyjne, konsultacje z nauczycielami, zajęcia w ramach WWR oraz zajęcia realizowane w ramach projektu „Za życiem” Bardzo prosimy wszystkich rodziców dzieci i...