Dowozy

Od kilku lat uczniowie naszej szkoły dowożeni są na zajęcia specjalnie dostosowanymi do ich potrzeb busami. Ci mieszkający poza Częstochowa korzystają z samochodów zakupionych przez gminy. I tak uczniowie do naszej szkoły dojeżdżają z Kłobucka, Olszyna, Biskupic, Poraja, Choronia czy Kłomnic.

Uczniowie z Częstochowy są dowożeni z terenu całego miasta. Dzieci odbierane są z przystanków z terenu miasta począwszy od Rakowa po Śródmieście, Północ Wyczerpy przez Stare Miasto i przywożone pod szkołę na zajęcia. Po południu taką samą trasą odwożone są do domu.

Przewóz szkolny cieszy sie uznaniem szczególnie wśród rodziców, gdyż ułatwia im codzienne funkcjonowanie. Uczniowie korzystający z przewozu szkolnego zapisywani są przez rodziców poprzez wypełnienie druku deklaracji i kontraktu.

Rodzice sami dowożący uczniów do szkoły mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu.