Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu szkół Specjalnych nr 23

Nr Konta
…..

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca                    -Agnieszka Pianka
Wicewprzewodnicząca       – Magdalena Skowrońska
Sekretarz                              -Dorota Skowron
Członek                                – Sylwia Dobrowolska

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca                      – Monika Kubisiewicz
Członkowie                             – Agnieszka Więcław
-Andrzej Michalik

 

 

Ogłoszenia Rady Rodziców