Rada Rodziców

w roku szkolnym 2018/2019

Prezydium Rady Rodziców:

  • Przewodnicząca: Magdalena Łapeta
  • Wiceprzewodnicząca: Magdalena Skowrońska
  • Sekretarz: Joanna Michalczyszyn
  • Członek: Katarzyna Błaszczyk

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodnicząca: Agnieszka Jaros
  • Członkowie: Agnieszka Zych, Leszek Jankowski

Ogłoszenia Rady Rodziców