Rada Rodziców

w roku szkolnym 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców:

  • Przewodnicząca: Agnieszka Pianka
  • Wiceprzewodnicząca: Magdalena Skowrońska
  • Sekretarz: Dorota Skowron
  • Członek: Sylwia Dobrowolska

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodnicząca: Monika Kubisiewicz
  • Członkowie: Agnieszka Więcław, Andrzej Michalik

Ogłoszenia Rady Rodziców