Rada Rodziców

w roku szkolnym 2017/2018

Prezydium Rady Rodziców:

  • Przewodnicząca: Agnieszka Pianka
  • Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Błaszczyk
  • Sekretarz: Beata Kijak
  • Członek: Magdalena Łapeta

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodnicząca: Agnieszka Więcław
  • Członkowie: Karol Skowroński, Edyta Harasim

Ogłoszenia Rady Rodziców