W roku szkolnym 2014/2015 grupa nauczycieli wpadła na pomysł, aby w ramach wolontariatu wraz z uczniami ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy chodzić do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie. Eksperymentalne, jednorazowe wyjście przerodziło się w ścisłą współpracę z tą instytucją. Z kierownikiem schroniska panią Katarzyną Grzyb podpisaliśmy umowę wolontariacką, którą odnawiamy co rok. Grupa liczy ponad 30 uczniów – z Spdp i szkoły podstawowej. Do schroniska jeździmy autobusem w każdy czwartek niezależnie od pogody. Naszym zadaniem jest wyprowadzanie psów na spacer za każdym razem wybierając je z innych boksów. Ewaluacja przedsięwzięcia polega na tym, iż na początku wyprowadzaliśmy 2-3 małe pieski a na chwilę obecną jest ich 8-10 średniej wielkości. Dzięki tej formie terapii nasi uczniowie uczą się wrażliwości, systematyczności i obowiązkowości a przede wszystkim czują się potrzebni bo pomagają bezdomnym psom, które odpłacają się im niezwykłą wdzięcznością.
Kiedy wysiadamy z autobusu, psy trzecim zmysłem wyczuwają naszą obecność i witają od początku drogi radosnym szczekaniem. Nie ma nic cenniejszego i motywującego niż uczucie obopólnej wdzięczności.
Wolontariat w schronisku cieszy się ogromnym powodzeniem i z roku na rok przybywa chętnych uczniów i nauczycieli by wytrwale pełnić tak ważną role pomagania bezdomnym zwierzętom. Obecnie wyprowadzamy psy z jednego boksu na godzinny spacer. Uczniowie wymieniają się psiakami. Ma to na celu uczenia umiejętności dzielenia się z innymi swoimi rolami, wypracowania zasad współpracy i koleżeńskości. Prowadzimy też całoroczną akcję zbierania nakrętek i rzeczy potrzebnych na co dzień w schronisku.