Z powodu pandemii spowodowanej wirusem Covid-19 zmuszeni byliśmy przełożyć termin naszej pielgrzymki na 26 listopada 2020.