KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrekcja Szkoły:

Dyrektor mgr Jolanta Miękina
Wicedyrektor mgr Danuta Di Giusto
Wicedyrektor mgr Tomasz Putowski

Nauczyciele zatrudnieni w naszej placówce to ludzie o wysokich kwalifikacjach zawodowych, zdolni do empatii i wrażliwi na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki oraz liczne kursy i szkolenia specjalistyczne poświęcone terapii i pracy z dzieckiem
z niepełnosprawnością.

Posiadamy specjalistów w zakresie:

 • pracy z uczniem z autyzmem,
 • surdopedagogiki,
 • tyflopedagogiki,
 • logopedii, neurologopedii,
 • alternatywnych metod komunikacji,
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • alternatywnych metod komunikacji,
 • integracji sensorycznej,
 • arteterapii,
 • Pedagogiki Marii Montessori,
 • metody werbo-tonalnej,
 • gimnastyki korekcyjnej,
 • dogoterapii.

Nasza placówka zatrudnia również psychologa.

Nasi nauczyciele w swojej pracy wykorzystują wiedzę i umiejętności zdobyte podczas  kursów i szkoleń,  takich jak:

 • Stosowana Analiza Behawioralna w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem,
 • Kinezjologia edukacyjna,
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Metody komunikacji alternatywnej (AAC) – Makaton, PCS,
 • Terapia ręki,
 • Pedagogika zabawy (Klanza),
 • Zabawa pierwotna (Oryginalplay),
 • Metoda Marianny i Christophera Knillów,
 • Terapia polisensoryczna.

Ponadto nasi nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, poszerzając wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i ich rodzinami.

Dzięki takiemu poziomowi przygotowania,  potrafimy w swojej trudnej  i odpowiedzialnej pracy dydaktyczno – wychowawczej i rewalidacyjnej znaleźć radość i zadowolenie.

Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Specjalnych nr 23:

Beata Bieńko,Wioletta Blochlińska, Beata Brodowicz-Szymanek, Urszula Cieśluk, Anita Cyran, Katarzyna Ćwiklińska,  Danuta Di Giusto, Maciej Dłubała,  Barbara Dylkowska, Magdalena Flaczyńska, Piotr Frankiewicz, Teresa Gajzner, Andrzej Gorzelak, Urszula Gwardecka, Hanna Iwańczak, Katarzyna Jaworska, Anna Jędrzejczyk, Klaudia Jędrzejczyk, Katarzyna Kała, Beata Kasprzykowska, Ewelina Kazik, Barbara Kołodziejczyk, Ewa Korna, Dagmara Korzeniowska-Białas, Witold Kościański, Roman Kowalczyk, Sebastian Krawczyk, Joanna Kremiec-Tarnowska, Katarzyna Kukuła, Maria Kulinicz, Beata Kulisiewicz, Katarzyna Kutynia, Monika Lara, Grażyna Lewandowska, Monika Lewandowska-Lipa, Beata Lubaszewska, Dorota Łapaj, Olga Łysak, Beata Majgier, Katarzyna Mastalerz, Żaneta Maszkowska, Izabela Matczak, Jolanta Miękina, Mieczysława Mościcka-Jasińska, Agnieszka Nowak, Magdalena Ociepa, Mirosława Odziemek, Edyta Ogrodniczek, Jolanta Ostrowska-Baran, Anna Pala, Bożena Papalska, Katarzyna Patrzykont, Dorota Pianka, Kamila Podoba-Mielcarz, Magdalena Ptak,  Adam Pudło, Tomasz Putowski, Urszula Różalska, Dorota Rybińska, Rafał Salamucha, Beata Socha, Agnieszka Sosińska, Dorota Synowiecka, Katarzyna Szyja, Izabela Tokarczyk, Urszula Wietecha, Aneta Wiśniewska, Mariusz Woźniak, Anna Wrońska, Henryk Wroński, Monika Wyrzykowska, Ilona Zużewicz,  Dorota Żak, ,

Zobacz też:

Baza dydaktyczna

Galeria zdjęć

Historia

Nasza szkoła działa od 1937 roku.

Publikacje

Prace nauczycieli