Praktyki studenckie

Odkąd istnieje nasza szkoła 🙂 corocznie przyjmujemy wielu studentów na praktyki. Słuchacze uczelni studiów magisterskich i podyplomowych odbywają ją według opracowywanego indywidualnie harmonogramu. W roku szkolnym 2014/2015 odbyło się ponad tysiąc godzin praktyk!

W trakcie stażu studenci zdobywają wiedzę oraz kształtują umiejętności i kompetencje opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne, poprzez realizację różnorodnych zadań. Należały do nich: poznanie całokształtu działalności szkoły, zapoznanie z dokumentacja placówki, z pracą pedagoga oraz zespołów problemowo- zadaniowych funkcjonujących w szkole.

Główne cele przyświecające praktykom to: poznanie funkcjonowania szkoły, form pracy, a przede wszystkim konfrontowanie wiedzy teoretycznej studenta z działaniami praktycznymi .

Opiekunki praktyk studenckich:

  • Beata Lubaszewska
  • Barbara Kędziora

Zapraszamy do Wolontariatu!

Jeśli uważasz, że pomaganie jest czymś normalnym i masz ochotę w ten sposób wspierać naszą pracę i działania. Zachęcamy do zgłaszania się na wolontariat osób, które chcą bezinteresownie pomagać dzieciom 
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. W zamian Nasi wolontariusze otrzymają wsparcie opiekuna i doświadczenie potrzebne 
w późniejszej pracy, a na pewno uśmiech dziecka. Na początek jednak zapraszamy na szkolenie dla wolontariuszy!

Koordynator wolontariatu: Monika Lewandowska-Lipa

Informacje prawne przydatne każdemu, kto chce zaangażować się w pomoc jako wolontariusz:

  • Wolontariat (łac. volontarius – dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
  • 

Działalność wolontariuszy w Polsce regulują ustawy:
    1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 ze zm.)
    2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 874 ze zm.)

 

Zobacz też:

Grono pedagogiczne

Wykwalifikowana kadra

Baza dydaktyczna

Galeria zdjęć

Publikacje

Prace nauczycieli