SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 23

DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM, UMIARKOWANYM I ZNACZNYM
ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ I AUTYZMEM. 

DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM 
I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ.

W oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i niepełnosprawnością sprzężoną, uczniowie realizują Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego.

W ramach I etapu edukacyjnego (klasy I-III) uczniowie mają zajęcia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, w skład której wchodzą:

 • edukacja polonistyczna,
 • edukacja społeczna,
 • edukacja przyrodnicza,
 • edukacja matematyczna,
 • edukacja muzyczna,
 • edukacja plastyczna,
 • język angielski,
 • zajęcia techniczne,
 • zajęcia komputerowe,
 • wychowanie fizyczne,
 • religia.

Na II etapie edukacyjnym (klasy IV-VI) realizowane są następujące przedmioty:

 • język polski,
 • język angielski,
 • historia i społeczeństwo,
 • muzyka, plastyka,
 • przyroda,
 • matematyka,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia techniczne,
 • wychowanie fizyczne,
 • zajęcia z wychowawcą,
 • religia.
DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM, ZNACZNYM ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ, 
Z AUTYZMEM.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym realizują PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, która wyróżnia następujące przedmioty:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się,
 • zajęcia rozwijające kreatywność,
 • wychowanie fizyczne,
 • religia.

Ponadto wszyscy uczniowie objęci są różnorodnymi zajęciami rewalidacyjnymi, m.in. logopedycznymi, rozwijającymi komunikację, Integracji Sensorycznej, Montessori, usprawniającymi wzrok, słuch, ruch.

Praca z uczniem opiera się na indywidualnych programach edukacyjno- terapeutycznych (IPE-T) opracowywanych dla każdego ucznia uwzględniając jego możliwości i potrzeby. IPE-T powstaje na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania, ocenianie postępów ma charakter opisowy.

Dzieci uczą się w mało licznych oddziałach. Liczebność zależy od rodzaju niepełnosprawności.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach lekcyjnych i pracowniach dostosowanych do wieku, potrzeb oraz zainteresowań dzieci i zapewniających im bezpieczeństwo. Wyposażone są one w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęty specjalistyczne.

Uczniowie poprzez zabawę i naukę obserwują, tworzą, zdobywają wiedzę i umiejętności. Swoje osiągnięcia prezentują na wystawach, konkursach i występach artystycznych. Uczestniczą w koncertach w filharmonii, przedstawieniach teatralnych, seansach filmowych. Mogą rozwijać swoje zainteresowana uczestnicząc zajęciach zespołu tanecznego, muzycznego, teatrzyku szkolnego, koła krajoznawczo- turystycznego.

Zobacz również:

WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Przedszkole

Przedszkole Specjalne Nr 24

GIMNAZJUM

Gimnazjum Specjalne Nr 25

SPDP

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 3