Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z opieki stomatologicznej w Przychodni Stomatologicznej „Eskulap – med” przy ul. Nowowiejskiego 24 w Częstochowie, tel. 34/324 47 96, 693 116 376.

Przychodnia wykonuje świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz świadczenia profilaktyczne do ukończenia 19 roku życia.

Warunkiem objęcia ucznia opieką jest zgłoszenie telefoniczne oraz okazanie się ważną legitymacją szkolną. W sytuacjach nagłych ( np. ból zęba, uraz) przyjęcia ucznia odbywają się w dniu zgłoszenia.

Załączniki