Kształtowanie u uczniów poczucia przynależności społecznej, wspólnoty narodowej
oraz postawy patriotycznej, to ważne cele wychowania w naszej szkole. Spotkania z ludźmi reprezentującymi różne zawody umożliwiają ich realizację .
3 stycznia 2019 roku odwiedził naszą szkołę Niezwykły Gość, Operator Zespołu Bojowego „A”, który służy w Jednostce Komandosów w Lublińcu. O Niezwykłości naszego Gościa, cechach osobowości, jego odwadze przekonaliśmy się, gdy opowiadał nam o pracy żołnierzy, którzy pomagają w sytuacjach kryzysowych, dbają o ład oraz bezpieczeństwo ludzi w czasie pokoju i w czasie wojny. Możemy też powiedzieć, że jest Niezwykły, bo jest żołnierzem Jednostki Specjalnej w Lublińcu, jednej z trzech w naszym kraju, która brała udział w misjach pokojowych w Afganistanie, Pakistanie i Macedonii.Z ogromnym zainteresowaniem słuchaliśmy, gdy Pan Chorąży wyjaśniał nam kto to jest żołnierz, komandos. Wszyscy z uwagą przyglądaliśmy się mundurom: galowemu i polowemu, odznakom i symbolom narodowym. Z dumą słuchaliśmy i gorącym aplauzem przyjęliśmy informację o jedynych wyróżnieniach w Polsce przyznanych właśnie żołnierzom z Jednostki Specjalnej w Lublińcu. Dowiedzieliśmy się również jak ważna jest kolorystyka stroju, w czasie misji wykonywanych podczas akcji wojennych.Ekwipunek żołnierza, to kolejny bardzo interesujący temat. Pan Chorąży zaprezentował go nam, dzięki temu, że przybył na spotkanie z ogromnym wyposażeniem, w skład którego wchodził zestaw wielu przedmiotów niezbędnych  żołnierzowi w trakcie wykonywania zadań. Uczniowie mieli okazję obejrzeć z bliska wyposażenie żołnierskiego plecaka, z uwagą posłuchać wyjaśnień po co żołnierzowi potrzebny jest hełm, maska przeciwgazowa, tlenowa, kamizelka kuloodporna. Niezwykle cennym doświadczeniem dla chętnych uczniów było to, że mogli dotknąć, podnieść niektóre ze sprzętów, przymierzyć różne elementy munduru, a także uczestniczyć w musztrze wojskowej. Chłopcy, choć przez chwilę, mogli się poczuć jak żołnierze, dumni chętnie pozowali do zdjęć.
Pan Chorąży bardzo ciekawie odpowiadał na pytania: O której wstaje żołnierz?, Jaką szkołę musi ukończyć komandos?, Czy dziewczyna może zostać komandosem?, Czy Pan czasami się boi?, Jak długo trwa misja poza granicami kraju?, Co oznacza Grupa Halo Haho?,Z jakich wysokości skaczą komandosi?
Niezwykle nurtujące pytania dotyczyły jednak misji w krajach arabskich, tj. Na czym polegała Pana misja na wyjeździe?, Czy uczestniczył Pan w niebezpiecznych akcjach”, Jaka była Pana rola i zadania? Jaka jest kultura kraju w którym Pan służył?. Pan Chorąży nie mógł odpowiedzieć na niektóre pytania, bo jak dowiedzieliśmy się działania prowadzone przez żołnierzy na misjach objęte są tajemnicą.

Spotkanie to zostanie na długo w naszej pamięci. Bardzo dziękujemy Panu Chorążemu za dzień pełen niezwykłych wrażeń w naszej szkole.