Rodzice, Dziadkowie, Opiekunowie. Składamy na Wasze ręce gorące podziękowania. W imieniu Dyrekcji i wszystkich pracowników szkoły.