Informacja Dyrektora CKE z 16 marca 2020 r. dotycząca materiałów dla ósmoklasistów

Uprzejmie informujemy,

że od 16 marca, do środy, 25 marca, codziennie będziemy zawieszali na stronie zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII.

Każdy taki zestaw zadań będzie się składał z:

  • zadań z języka polskiego zorganizowanych wg lektur obowiązkowych w klasie VII-VIII
  • zadań z matematyki zorganizowanych wg kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej
  • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych wg umiejętności.

Dzień 1 – 16.03.2020

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/eo/materialy/20200316_SP_Dzien_1.pdf – test

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/eo/materialy/D1_At2.mp3 – plik dźwiękowy j.ang

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/eo/materialy/2020/SP_Dzien_1_ODP.pdf – odpowiedzi

Dzień 2 – 17.03.2020

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/eo/materialy/2020/20200317_SP_Dzien_2.pdf – test

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/eo/materialy/2020/20200317_SP_Dzien_2_ODP.pdf – odpowiedzi

Dzień 3 – 18.03.2020

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/eo/materialy/2020/20200318_SP_Dzien_3.pdf – test

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/eo/materialy/2020/D3_Ang_T1.mp3 – plik dźwiękowy j. ang

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/eo/materialy/2020/20200318SP_Dzien_3_ODP_.pdf – odpowiedzi

Dzień 4 – 19.03.2020

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/eo/materialy/2020/20200319_SP_Dzien_4.pdf – test

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/eo/materialy/2020/20200319_SP_Dzien_4_ODP.pdf – odpowiedzi

Dzień 5 – 20.03.2020

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/eo/materialy/2020/20200320_SP_Dzien_5.pdf – test

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/eo/materialy/2020/D5_Ang_T1.mp3 – plik dźwiękowy j. ang

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/20200320_SP_Dzien_5_ODP.pdf o odpowiedzi

Dzień 6 – 23.03.2020

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/eo/materialy/2020/20200323_SP_Dzien_6.pdf – test

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/20200323_SP_Dzien_6_ODP.pdf 

Dzień 7 – 24.03.2020

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/20200323_SP_Dzien_6_ODP.pdf

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/eo/materialy/2020/20200324_SP_Dzien_7_ODP.pdf

Dzień 8 – 25.03.2020

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/eo/materialy/2020/20200325_SP_Dzien_8.pdf

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/eo/materialy/2020/20200325_SP_Dzien_8_ODP.pdf

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OPOP_800)

https://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/eo/materialy/2020/proba/J_polski/OPOP_800/OPOP-800.pdf