Z końcem kwietnia 2021 r. zakończył się II Regionalny Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej pt. „Co zagraża naszej Ziemi – ginące gatunki zwierząt?”, który trwał od 12 marca do 12 kwietnia b.r.

Tegoroczna edycja skoncentrowała się wokół tematu ginących gatunków zwierząt i miała  na celu zwrócenie uwagi młodych osób na stale pogarszającą się sytuację wielu przedstawicieli fauny. Konkurs był próbą skłonienia ich do refleksji i podjęcia działań w zakresie ochrony przyrody.

Do II edycji konkursu przystąpiło 38 uczestników z 11 placówek z terenu Miasta Częstochowy i okolic. Uczniowie                      i wychowankowie wykonali prace plastyczne w II kategoriach wiekowych: 7 – 12 lat i 13 – 17 lat.

Konkurs organizowany przez naszą szkołę, po raz kolejny uzyskał Honorowe patronaty:
-Śląskiego Kuratorium Oświaty
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
– Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasów Państwowych. Nadleśnictwa Kluczbork.

W ostatnim tygodniu kwietnia komisja wyłoniła zwycięzców i powiadomiła telefonicznie placówki, z których zostały nadesłane zgłoszenia o osiągnięciach uczniów/ wychowanków oraz formie i terminie przekazania nagród i dyplomów.

Głównym sponsorem nagród było Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Kluczbork.

A oto oficjalne wyniki konkursu:

Kategoria wiekowa 7 – 12 lat

I miejsce – Jakub Rymkiewicz – 11 lat – uczeń Szkoły Podstawowej nr 31 w Częstochowie
II miejsce – Paulina Wysocka – 12 lat – uczennica Szkoły Podstawowej nr 52  w Częstochowie
III miejsce – Patrycja Gnatowska – 12 lat – uczennica Szkoły Podstawowej im. G. Morcinka
w Poczesnej
Wyróżnienie:
Nicola Jabłońska – 11 lat – uczennica Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Częstochowie
Emilia Błaszczyk – 12 lat – uczennica Szkoły Podstawowej nr 52 w Częstochowie
Alan Michalczyk – 7 lat – uczeń Szkoły Podstawowej nr 33 w Częstochowie
Piotr Idziak – 11 lat – uczeń Szkoły Podstawowej nr 52 w Częstochowie
Kajetan Maruszczak – 8 lat – uczeń Szkoły Podstawowej nr 53 w Częstochowie

Kategoria wiekowa 13 – 17 lat

I miejsce – Żaneta Ruka – 17 lat – uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. O. A. Kordeckiego                  w Częstochowie
II miejsce – Jakub Klejbach – 15 lat – uczeń Specjalnego Ośrodka Wychowawczego
im. Św. Jana de La Salle w Częstochowie
III miejsce – Andrzej Kuciński – 15 lat – uczeń Szkoły Podstawowej nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie
Wyróżnienie:

Andrzej Bartmanowicz – 17 lat – uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Częstochowie
Marcel Kulejewski – 15 lat – uczeń Szkoły Podstawowej nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie
Sebastian Sikora – 15 lat – uczeń Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej
im. O. A. Kordeckiego w Częstochowie
Michał Witczak – 13 lat – uczeń Szkoły Podstawowej nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie
Karolina Rabiej – 16 lat – uczennica Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Częstochowie
Kacper Bąk – 17 lat – uczeń Szkoły Podstawowej nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie

Już wkrótce do placówek biorących udział w konkursie trafią nagrody oraz dyplomy dla uczestników i zwycięzców oraz ich opiekunów. Mamy nadzieję, że sprawią Wam wiele radości.

A poniżej prezentujemy zdjęcia przepięknych prac wykonanych przez uczestników konkursu. Miłego oglądania.

 

Skip to content