20 lutego odbyły się zajęcia modelowe w Szkole Podstawowej nr 40. Temat dotyczył sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami, jakie towarzyszą uczniom na co dzień. Głównym celem było przede wszystkim:

  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, w tym złością
  • kształtowanie umiejętności nazywania i nazywania emocji
  • dostarczanie informacji i strategii postępowania w sytuacjach trudnych
  • sposoby odreagowywania złych emocji

Ponad to uczniowie identyfikowali się z emocjami i sytuacjami, jakie odczuwali do tej pory, identyfikowali się z emocjami i sytuacjami, jakie odczuwali do tej pory, rozpoznawali elementy wyzwalające w nas złość i agresję. Uczyli się lepiej rozumieć siebie samego i innych ludzi. Poznawali sposoby na opanowanie agresji i wściekłości, a także ich przezwyciężanie. Podczas zajęć uczniowie budowali poczucie wartości samego siebie i silnej tożsamości, uczyli się jak nawiązywać poprawne relacje z drugim człowiekiem oraz pokojowo rozwiązywać konflikty

 

 

 

Skip to content