7

– „Zrozum. Pomóż. Wesprzyj.”

Korzystając z materiałów udostępnionych przez Stowarzyszenie Razem Rozkodujmy Afazję, nasza młodzież rozwiązywała dziś anagramy i krzyżówki. Wszystkie dotyczyły zagadnień związanych z zaburzeniami mowy i języka.
Młodsze dzieci układały proste hasła i słowa, kollorowały oraz rozwiązywały zagadki literowo – liczbowe.
Realizowane zadania były punktem wyjścia do rozmowy o trudnościach osób z afazją rozwojową, bo najważniejsze to rozumieć innych!
Skip to content