Dnia 12 grudnia 2016 r. w Filharmonii Częstochowskiej odbyła się XI Gala Częstochowskiego Wolontariatu zorganizowana przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape. Jak co roku Gali towarzyszył konkurs „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu”, którego celem jest wyłonienie najaktywniejszych wolontariuszy i wyrażenie im wdzięczności za bezinteresowną działalność w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym. Wśród tegorocznych laureatów konkursu „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2016” znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie. Grupa uczniów wraz z koordynatorami od ośmiu lat aktywnie, świadomie i konsekwentnie uczestniczy w świątecznych zbiórkach żywności oraz akcjach „Podziel się posiłkiem”. Nasi wolontariusze także angażują się w potrzeby bezdomnych zwierząt poprzez wyjścia do schroniska i otaczanie zwierząt opieką podczas spacerów.
Pomimo własnych niepełnosprawności – uczniowie – młodzi ochotnicy wpisują się w poczet tych, którzy wychodzą naprzeciw wciąż rosnącym potrzebom tego typu aktywności społecznej.
Po wręczeniu laureatom nagród uroczystość uświetnił świąteczny koncert Beaty Bednarz oraz premiera spektaklu „Wystawieni” w reżyserii Sylwii Oksiuta-Warmus.

Skip to content