Dzięki tablicy multimedialnej zajęcia edukacyjne nie muszą być nudne. Dziś powtarzaliśmy gramatykę w formie gry interaktywnej. Taka forma jest na pewno ciekawsza i bardziej atrakcyjna niż tradycyjna. A przy okazji uczniowie mają okazję na bieżąco poprawiać popełniane przez siebie błędy. A przecież na błędach właśnie się uczymy.

Skip to content