W dniu 31 maja 2023roku w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 im. J. Korczaka odbyła się  konferencja „Szkoła bardziej dostępna”. Podsumowaliśmy dwa lata pilotażowego programu „Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.
Mięliśmy przyjemność gościć  Wiceprezydenta Miasta Częstochowy pana Ryszarda Stefaniaka, Dyrektorkę Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach panią Alinę Janowską, przedstawicieli  Ośrodka Rozwoju Edukacji Zespołu Projektowego SCWEW kierownik projektu SCWEW2 panią Agnieszkę Pietrykę, panią ekspertkę Monikę Wąsowicz, panią Anetę Żurek. Obecni również byli nasi partnerzy, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pan Rafał Dziwis oraz Dyrektorka Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” pani Elżbieta Doroszuk.

Naszą konferencję rozpoczęła pani prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak wykładem inauguracyjnym pt.: „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – od potrzeb do zmian”. Pani Agnieszka Pietryka – kierownik projektu „Opracowanie Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w swoim wystąpieniu podsumowała funkcjonowanie SCWEW. Swoje wykłady miały również pani dr Marta Niciejewska z Katedry Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa, Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej i pani Agata Wierny Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans.

W czasie trwania konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne na temat: architektury i wyposażenia, nauki oraz klimatu społecznego szkół. Zaproszeni eksperci, dyrektorzy szkół objętych wspraciem – koordynatorzy ds. edukacji włączającej i specjaliści SCWEW wymieniali uwagi i wnioski dotyczące zmian, które zaszły w szkołach w czasie trwania projektu oraz zadań do realizacji na kolejne lata.  Częścią konferencji były warsztaty dla uczestników w dwóch blokach tematycznych: „Jesteśmy różni – jesteśmy równi  – spotkanie z grą edukacyjną” oraz „Jak rozwijać skutecznie kompetencje 4K (w tym myślenie krytyczne) w klasie/szkole”. Pierwszy był prowadzony przez panie Agatę Wierny i Justynę Weingricht z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy. Drugi prowadziła pani Monika Niedzielska – trenerka myślenia krytycznego III stponia przy Instytucie Krytycznego Myślenia w Gdańsku.

Oczywiście podczas konferencji nie mogło zabraknąć wystąpienia naszej Liderki SCWEW pani Jolanty Miękiny. Całość poprowadziła ekspertka SCWEW ds. edukacji włączającej pani Katarzyna Patrzykont.

Dziękujemy uczestnikom za liczny udział i cenne uwagi.

 

„Inkluzja, akceptacja, tolerancja, różnorodność”

 

Konferencja: „Szkoła bardziej dostępna”

Skip to content