18 maja b.r. – podsumowanie współpracy SCWEW ze Szkołą Podstawową Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie w zakresie wsparcia dzieci/uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

 Spotkanie nauczycieli z ekspertem ds. edukacji włączającej SCWEW, było okazją do podsumowania działań szkoleniowo – doradczych, działań związanych z wyposażeniem uczniów w sprzęt specjalistyczny oraz działań informacyjnych i promocyjnych związanych z budowaniem przyjaznego środowiska dla edukacji włączającej.Podczas spotkania formułowano konstruktywne wnioski i refleksje.Ważnym punktem było zaprezentowanie rekomendacji określonych na podstawie przeprowadzonej w szkole ewaluacji oraz przedstawienie propozycji rozwiązań ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji włączającej.

Skip to content