27 czerwca br. przedstawiciele naszego zespołu uczestniczyli w konferencji naukowo – metodycznej zorganizowanej przez SCWEW w Sosnowcu nt.  „W poszukiwaniu systemowego modelu szkoły włączającej”.

Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano znaczenie, rolę i cel edukacji włączającej. Ciekawym modułem było podsumowanie pierwszego roku realizacji przedsięwzięcia grantowego i wzajemnej wymiany doświadczeń, zaprezentowane przez przybyłych na spotkanie liderów kilku SCWEW-ów w Polsce. O działaniach realizowanych w Częstochowie opowiedziała lider SCWEW – Jolanta Miekina. Wszystkie prezentacje świadczyły o wielkim zaangażowaniu osób realizujących zadania przewidziane dla specjalistycznych centrów wspierających edukacje włączającą.

Konferencja zakończyła się  panelem dyskusyjnym, dając przestrzeń do rozmowy o wyzwaniach organizacyjnych we wdrażaniu Modelu SCWEW, oraz rozwiązaniach metodycznych wspierających edukację włączającą. Więcej na temat samej konferencji: https://www.ore.edu.pl/2022/07/konferencja-scwew-sosnowiec-w-poszukiwaniu-systemowego-modelu-szkoly-wlaczajacej/#prettyPhoto

Dziękujemy Specjalistycznemu Centrum Wspierającemu Edukacje Włączającą w Sosnowcu za zaproszenie i możliwość czynnego uczestnictwa w tak przemyślanym i ważnym wydarzeniu.

 

Skip to content