2 kwietnia to Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, którego celem jest propagowanie wiedzy o tym zaburzeniu. Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 w Częstochowie od 1999 roku organizuje Konferencje Naukowe „Jestem osobą z autyzmem- dajcie mi szansę. Dziewczynk(k)a w spektrum”. Celem konferencji jest pomoc  osobom w spektrum i ich rodzinom przez szerzenie wiedzy na temat autyzmu, rozwijanie współpracy między oświatą , opieką społeczną, służbą zdrowia; przedstawienie metod pracy z dziećmi oraz wymiana doświadczeń między różnymi ośrodkami działającymi w Polsce i za granicą. Owe konferencje cieszą się dużym uznaniem i zainteresowaniem.

W bieżącym roku  odbędzie się kolejna już kolejna edycja 31marca w godz.9.00-13.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy

 Konferencja jest bezpłatna

Karta zgłoszeniowa oraz program konferencji w załączeniu.

                                                                       Organizatorzy:

Zespól Szkół Specjalnych Nr 23 w Częstochowie

Urząd Miasta Częstochowy

Skip to content