W dniu 6.02.2023r.  nauczyciele SP 40 uczestniczyli w konsultacjach z ekspertem SCWEW nt. „Znaczenie diagnozy funkcjonalnej w edukacji uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych” . Konsultacje poprowadziła pani Jadwiga Radziemska – Pobudejska, pedagog,  oligofrenopedagog, surdopedagog. Podczas spotkania nauczyciele wzbogacili swoją wiedzę na temat  założeń diagnozy funkcjonalnej oraz zapoznali się z praktycznymi aspektami jej wykorzystania. Udział w konsultacjach przyczynił się do poprawy efektywności wsparcia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

 

Skip to content