W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami brali udział
w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”.

Projekt realizowany był od października 2021 r. do maja 2022 r. Celem projektu było wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, a także formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

Wykonaliśmy łącznie 23 zadania z czterech modułów:
I – W krainie muz
II – Tu jest moje miejsce
III – Kocham, lubię, szanuję
IV – Kultury świata
Na zakończenie projektu otrzymaliśmy  CERTYFIKAT DLA SZKOŁY.

Bardzo się cieszymy i już planujemy udział w kolejnej edycji projektu.

Skip to content