Jednym z działań w ramach programu pilotażowego SCWEW są obserwacje wspierające. W 4 etapie skupiamy się na ocenie przestrzeni szkolnej (sal lekcyjnych), w której uczą się uczniowie ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.
Obserwacja ma na celu stworzeniu optymalnego otoczenia, które będzie sprzyjało uczeniu się. W opracowanym przez zespół SCWEW arkuszu obserwacji skupiono się głównie na aranżacji przestrzeni sal, ich wyposażeniu. Zwrócono także uwagę na wentylację, oświetlenie, akustykę i bezpieczeństwo.

OBSERWACJE W SP40, ZST, LO8, MP13, SP21

Skip to content