Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Podróże po Polsce” zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie oraz Fundację Misja Specjalna.
🚩🚩🚩LINKI PONIŻEJ 🚩🚩🚩
Do współpracy zaproszono wybrane szkoły (szkoły podstawowe oraz szkoły przysposabiające do pracy) reprezentujące różne regiony Polski, aby realizacja kolejnych aktywności oraz dzielenie się efektami pracy pozwoliła na wzbogacanie wiedzy uczniów szkół specjalnych o różnorodności naszego kraju, poznaniu bogatej kultury polskiej oraz rozwój talentów twórczych.
Głównym celem projektu jest poznanie tradycji i kultury różnych części Polski, promowanie własnego regionu, kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej, rozbudzenie w młodzieży wrażliwości na piękno różnych regionów Polski oraz zainteresowanie uczniów kulturą i tradycją kraju.
Cele te osiągane są poprzez realizację zadań z następujących dziedzin: kulinaria, muzyka, fotografia, język regionalny i plastyka.
Cele szczegółowe projektu to:
– popularyzowanie potraw regionalnych oraz propagowanie zdrowego odżywiania – Podróże kulinarne – Smakując region
– przybliżenie muzyki i tańca regionu – Podróże muzyczne – Dźwiękiem region malowany
– upowszechnianie zwyczajów i tradycji regionalnych – Podróże kulturalne – Zwyczaje i tradycje
– prezentacja regionu w obiektywie – Podróże fotograficzne – Subiektywnie w obiektywie
– przybliżenie gwary regionalnej – Podróże językowe – Dialektem i gwarą
– inspiracje regionalne przelane na papier – Podróże plastyczne – Pędzlem region malowany
🚩🚩🚩ZOBACZCIE JAK ZREALIZOWALIŚMY ZADANIA PROJEKTOWE🚩🚩🚩
Skip to content