10 listopada szkolna Drużyna Harcerska Tropiciele Przygód jak co roku uczciła rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas symbolicznej Akademii zabrzmiały najpiękniejsze pieśni patriotyczne oraz wiersze, które bliskie są sercom wszystkich Polaków. Uczniowie zaprezentowali także Kujawiaka, nasz taniec narodowy. Na zakończenie chętni wzięli udział w konkursie wiedzy historycznej, po którym okazało się, że wiedza w tym zakresie jest u nas na bardzo wysokim poziomie.

Skip to content