Dziękujemy
za pomoc    w postawieniu kolejnego kroku naszych uczniów na  drodze do dorosłości i związanej z nią aktywizacji zawodowej.

 Panu Jarosławowi  Grzywnie – naszemu mentorowi z Auchan Poczesna,
Pani Annie Bąk – Dyrektorowi Auchan Północ,
Pani Beacie Szalińskiej –opiekunowi praktyk z Auchan Północ,
Pani Iwonce, Pani Kasi , Pani Ani- wszystkim współpracownikom
z Auchan Północ,
Pani Joannie Tekiela – Kierownikowi Zakładu Aktywności Zawodowej „Yava”,
Pani Wioletcie Solak , Pani Jolancie Kawulok – opiekunom praktyk
w ZAZ „Yava”,
Wszystkim współpracownikom z ZAZ „Yava”,
Pani Agnieszce GORGOL  – właścicielce firmy Gorgol w Częstochowie za współpracę i umożliwienie organizacji praktyk na terenie szkoły,
Wszystkim nauczycielom zaangażowanych  w realizację praktyk wspomaganych uczniów
Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 3 przy ZSS nr 23 w Częstochowie.

Dziękujemy i życzymy udanego wypoczynku wakacyjnego.

Praktyki na terenie szkoły przy współpracy z firmą GORGOL.

Tak mijały praktyki wspomagane w Auchan.

Miło i spokojnie przebiegały praktyki w ZAZ „YAVA”

Skip to content