Projekt „BAJKOWE PRZEDSZKOLE”

bajkoweprzedszkole-coverW roku szkolnym 2016/2017 nasze przedszkole, jako jedno z sześciu przedszkoli 
w Częstochowie, uczestniczy w projekcie unijnym „Bajkowe przedszkole”.

Projekt  „Bajkowe przedszkole” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa oraz współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 lipca 2017 r.

Celem głównym projektu jest wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci z niepełnosprawnościami w 6 publicznych przedszkolach w Częstochowie w okresie realizacji projektu poprzez:

 • poszerzenie oferty 6 przedszkoli w Częstochowie (MP24, MP31, MP35, MP 37, MP43, Przedszkole przy SOSW5) o specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla 83 dzieci 
z niepełno sprawnościami;
 • podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 55 nauczycieli/ek z 5 przedszkoli w Cz-wie (MP24, MP31, MP35, MP43, Przedszkole przy SOSW5) niezbędnych do pracy z dziećmi z niepełno sprawnościami;
 • doposażenie 6 przedszkoli w Cz-wie (MP24, MP31, MP35, MP 37, MP43, Przedszkole przy SOSW5) w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy 
z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie łącznie 138 osób w tym dzieci 
z niepełnosprawnościami i nauczycieli/ek sprawujących opiekę w 6 częstochowskich przedszkolach, w tym 2 integracyjnych i 2 specjalnych.

W ramach projektu w naszym przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia specjalistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka:

 • Terapia behawioralna – 600 godzin;
 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne – 1200 godzin;
 • Terapia metodą Tomatis – 300 godzin;
 • Terapia ręki – 600 godzin;
 • Terapia artystyczna – 300 godzin;
 • Zajęcia prowadzone metodą Knillów – 300 godzin;
 • Bajkoterapia – 300 godzin;
 • Zajęcia muzyczno – ruchowe – 300 godzin.

Połowa zajęć (tj. Terapia behawioralna, Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, Terapia metodą Tomatis oraz Terapia ręki) to zajęcia indywidualne, podczas których metody każdej terapii są indywidualnie dobierane do każdego dziecka. Pozostała część zajęć to zajęcia grupowe, podczas których oprócz celów danej terapii kształtuje się również umiejętności pracy w grupie oraz zabawy, tak potrzebne dzieciom z autyzmem.

Zajęcia prowadzi 23 terapeutów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy dzięki projektowi mogą jeszcze podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Nauczyciele biorący udział w projekcie wezmą udział w następujących szkoleniach:

 • szkolenie doskonalące „Metoda Tomatisa”,
 • szkolenie doskonalące Terapia ręki I stopień,
 • szkolenie doskonalące Terapia ręki II stopień,
 • szkolenie doskonalące „Metoda M. i Ch. Knillów” ,
 • szkolenie doskonalące „Terapia oparta na refleksyjności, czyli jak wspierać rozwój umysłu dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”,
 • szkolenie doskonalące „Proces wprowadzenia dziecka z diagnozą spektrum autyzmu dla grupy rówieśniczej”.

 

Skip to content