Z ogromną  radością informujemy, że nasze przedszkole zakwalifikowało się do uzyskania dofinansowania na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło nabór wniosków na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych w roku 2021 w ramach Priorytetu 3 Programu.
Nasze przedszkole znalazło się w gronie placówek, które otrzymało wsparcie finansowe przeznaczone na zakup nowości wydawniczych i realizację działań promujących czytelnictwo. Dzięki czemu przedszkole pozyskało środki finansowe w wysokości 1875 zł, z czego 1500 zł stanowi dotacja z budżetu państwa, natomiast 375 zł wkład własny organu prowadzącego.
W ramach otrzymanego wsparcia na kwotę 1687 zł zostały zakupione książki, które wzbogaciły przedszkolny księgozbiór i kąciki czytelnicze o nowe pozycje książkowe dla wszystkich grup wiekowych. Natomiast kwota 187 zł zostanie przeznaczona na realizację działań promujących czytelnictwo, m.in. na nagrody książkowe dla dzieci biorących udział w konkursach.

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie w dniu podpisania umowy, czyli 8.06.2022r., zakończenie 23.06.2023r.

„Dofinansowano ze środków  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 

Szczegóły programu znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/kultura/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

Koordynatorami programu w naszej placówce są: mgr Anna Jędrzejczyk i mgr Magdalena Flaczyńska.

Skip to content