Program „Mleko w szkole”

Uczniowie naszej szkoły w programie „Mleko w szkole” biorą udział od roku szkolnego 2007/2008. Uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 23 otrzymują darmowo co tydzień 3 porcje mleka (UHT 1.5 tłuszczu) po 250 ml w pudełeczkach z rurkami.

Programem dopłat popularnie zwanym „Szklanką mleka” administruje Agencja Rynku Rolnego (ARR). Program obsługiwany jest przez Oddziały Terenowe ARR.

Cele programu „Szklanka mleka” :

 • zachęcenie dzieci i młodzieży do spożywania mleka i jego przetworów,
 • promowanie zasad zdrowego odżywiania,
 • kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych,
 • edukacja w zakresie wartości odżywczych mleka i jego przetworów.

Realizacja ww. celów programu ma skutecznie przeciwdziałać:

 • wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci i młodzieży,
 • wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych,
 • spadkowi spożycia mleka i jego przetworów wśród dzieci i młodzieży.

Program ,,Szklanka mleka” jest finansowany z trzech źródeł:

 • dopłata unijna – obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych,
 • dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych
 • dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów.

Od roku szkolnego 2017-2018 program „Mleko w szkole” zostanie zastąpiony nowym Programem dla szkół, który ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole. 

W ramach nowego programu dzieci będą:

 • otrzymywały owoce i warzywa oraz produkty mleczne
 • brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności,
 • zdrowych nawyków żywieniowych itp.

Strategia krajowa

Kluczowym dokumentem określającym najważniejsze zasady realizacji programu w Polsce, a także jego główne cele i priorytety będzie Strategia krajowa obejmująca 6 kolejnych lat szkolnych.

Źródło: http://www.arr.gov.pl/mleko-w-szkole, http://www.agmar.waw.pl/szklanka-mleka

Załączniki

Skip to content