PROJEKT „TĘCZOWE PRZEDSZKOLE”

Od 1 września 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku nasze przedszkole uczestniczyło w projekcie unijnym „Tęczowe przedszkole”. Dzięki projektowi wydłużona została praca 3 istniejących już oddziałów przedszkolnych o 2715 godzin. A praca 3 nowych oddziałów przedszkolnych została wydłużona o 1810 godzin.

W ramach projektu prowadzonych było 13 rodzajów zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Były to:

 • Logopedia, zrealizowana liczba godzin z logopedii w projekcie
wynosi 460;
 • Rehabilitacja, zrealizowana liczba godzin z rehabilitacji w projekcie wynosi 400;
 • Zajęcia rewalidacyjne, zrealizowana liczba godzin z rewalidacji indywidualnej 
w projekcie wynosi 839;
 • Montessori, zrealizowana liczba godzin z Montessori w projekcie wynosi 200 ;
 • Terapia przez sztukę, zrealizowana liczba godzin z terapii przez sztukę 
w projekcie wynosi 200;
 • Zajęcia z psychologiem, zrealizowana liczba godzin z psychologiem
 w projekcie wynosi 400;
 • Integracja sensoryczna, zrealizowana liczba godzin z integracji sensorycznej 
w projekcie wynosi 467;
 • Kinezjologia edukacyjna, zrealizowana liczba godzin
z kinezjologii edukacyjnej w projekcie wynosi 453;
 • Alternatywne metody komunikacji, zrealizowana liczba godzin 
z alternatywnych metod komunikacji w projekcie wynosi 400;
 • Dogoterapia, zrealizowana liczba godzin z dogoterapii w projekcie wynosi 200;
 • Terapia metodą Weroniki Sherborne, zrealizowana liczba godzin 
z terapii metodą Weroniki Sherborne w projekcie wynosi 80;
 • Biofeedback, zrealizowana liczba godzin z Biofeedbacku w projekcie wynosi 200;
 • Działania wspierające psychologiczno–pedagogiczne, zrealizowana liczba godzin z działań psychologiczno – pedagogicznych w projekcie wynosi 400;
 • Ponadto co tydzień w sobotę dzieci wraz z rodzicami korzystali z basenu. W trakcie trwania projektu zrealizowano 80 godzin na basenie.

Zajęcia prowadziło dwudziestu ośmiu terapeutów, posiadających najwyższe kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych. Tak bogaty wachlarz zajęć pozwolił nam na wyjście naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych i ich rodzin. Większa część zajęć były to zajęcia indywidualne, podczas których metody każdej terapii były indywidualnie dobrane do każdego dziecka. Natomiast zajęcia grupowe prócz specjalistycznych celów danej terapii kształtowały tak potrzebny u dzieci z autyzmem rozwój społeczny. Choć plan dnia naszych maluchów obfitował w tak wiele różnych zajęć, każdy terapeuta pamiętał, że podstawową aktywnością dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa i tak układał program swoich zajęć by uczyć dzieci przez zabawę. Każdy dzień w naszym przedszkolu zaczynał się od 7 rano i trwał do godziny 17 , dlatego dzieci codziennie miały możliwość odpoczynku 
i relaksu podczas leżakowania.

Dzięki projektowi „Tęczowe przedszkole” nasze przedszkolaki mogły bawić się na wspaniale wyposażonym i bezpiecznym placu zabaw. Kwota wykonania placu zabaw wyniosła 44 260.

Projekt zapewnił też wyżywienie dzieciom, które są na dietach bezglutenowej, beztłuszczowej i bezcukrowej. Posiłki przygotowane przez Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej.

Projekt zapewnił przedszkolu ponadto sprzęt informatyczny w kwocie
 11 000, który nie tylko podniósł poziom jakości zajęć, ale i uatrakcyjnił zajęcia dzieciom. Ponadto dostosowano sale przedszkolne do potrzeb dzieci, przeznaczono na to kwotę 8 900.

Podniesienie poziomu jakości terapii było także możliwe dzięki zakupowi pomocy do zajęć. Łącznie zakupiono z projektu pomoce dydaktyczne za kwotę 15 100. Na bieżąco były też kupowane potrzebne materiały plastyczne i biurowe, wykorzystywane na wszystkich zajęciach. Rodzice dzięki projektowi mieli też zapewnioną we wrześniu wyprawkę, zawierającą wszystkie potrzebne materiały do zajęć.

Dzięki  projektowi  mogliśmy wyjść naprzeciw  potrzebom nie tylko naszych podopiecznych, ale i ich rodzin. W ramach projektu przeprowadzono 100 konsultacji
w zakresie pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności, w zakresie prawa, 
w zakresie pedagogiczno – terapeutycznym oraz w zakresie poradnictwa psychologiczno – terapeutycznego. Ponadto odbyły się też konsultacje z lekarzem neurologiem i psychiatrą dziecięcym.

Podsumowując, wartość udzielonej pomocy w projekcie na 1 dziecko wyniosła 41 666,67. Łącznie w ramach projektu „Tęczowe przedszkole” wydano kwotę około 1 000 000, 00. Choć wiemy, że pieniądze szczęścia nie dają, jednak polepszają jakość życia. I w tym wypadku dzieci z naszego przedszkola dzięki projektowi miały zapewnioną terapię na najwyższym poziomie, obejmującą wszystkie sfery ich rozwoju.

Skip to content