Uśmiechnięta szkoła

Uśmiechnięta szkoła

Projekt pn. „Uśmiechnięta szkoła” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Uśmiechnięta szkoła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet XI. Działanie  11.1. – Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie  11.1.4. – Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem projektu jest wzrost jakości oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami, przez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, w tym zajęcia specjalistyczne, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli/nauczycielek pracujących na co dzień z uczniami/uczennicami z niepełnosprawnościami oraz doposażenie tych szkół w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Projekt „Uśmiechnięta szkoła” był realizowany w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019 r.

Załączniki 28.05.2019

Załączniki 21.02.2018

Umiejętności

Opublikowano w dniu

21 lutego 2018

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content