Nasze Przedszkole realizuje Ogólnopolskie Projekty Edukacyjne:

„Z darami natury świat nie jest ponury II edycja”,

„W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie”,

„Gramy zmysłami”

CELE GŁÓWNE PROJEKTÓW:

  • kształtowanie świadomości ekologicznej oraz postaw proekologicznych,
  • pobudzanie wrażliwości na piękno przyrody,
  • pogłębianie zainteresowań przyrodniczych,
  • stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych.

 

Projekty są  zgodne z obowiązującą Podstawą Programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz z pierwszym kierunkiem polityki oświatowej MEN na rok 2022/2023: „Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji”.

Załączniki

Skip to content