1)Akcja „Odblaski – dziecko bezpieczne na drodze” -ogólnopolska kampania w ramach akcji społecznej „Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach” , której celem jest poprawa widoczności dzieci na drodze i ograniczenie wypadków z udziałem uczniów. Do połowy września PZU przekaże 1,6 miliona odblasków z wbudowaną migającą lampką wszystkim uczniom szkół podstawowych z klas I-III w całej Polsce. Kampania została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Towarzyszyć jej będą działania edukacyjne prowadzone wśród najmłodszych uczniów, by przygotować ich do uczestniczenia w ruchu drogowym, tak aby potrafili chronić siebie, a swoim zachowaniem nie stwarzali zagrożenia dla innych.
https://media.pzu.pl/pr/400163/akcja-odblaski-dziecko-bezpieczne-na-drodze

2) „PROGRAM DLA SZKÓŁ”-celem programu jest propagowanie wśród uczniów klas I-V zdrowych nawyków żywieniowych poprzez udostępnianie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, a także działania edukacyjne służące poszerzeniu wiedzy dzieci na temat pochodzenia owoców i warzyw oraz produktów mlecznych oraz zasad zdrowego odżywiania.
http://www.pamietnikchrumasa.pl/program-dla-szkol/

3)Program „Dove Self-Esteem”: Program „Dove Self-Esteem – Budowanie pozytywnej samooceny” to pierwsza polska edycja światowego projektu realizowanego przez markę Dove. Celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w budowaniu pozytywnej samooceny oraz przekonania o własnej wartości. Realizowany będzie w oparciu o lekcje warsztatowe dla uczniów klas IV-VIII oraz szkolenia dla nauczycieli i materiały edukacyjne dla rodziców.
https://www.dove.com/pl/dove-self-esteem-project/help-for-parents.html

 

Skip to content