Zaproszenie

Zapraszamy serdecznie nauczycieli przedszkoli, szkół specjalnych i integracyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek do wzięcia udziału w „Sieci specjalistów ds. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin” realizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach w ramach  wojewódzkiego programu „Pomaganie łączy. Kompleksowa diagnoza, pomoc i wsparcie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin”.

Termin: 15 grudnia 2016 r. godz. 15:00
Miejsce: Zespół Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie, ul. Legionów 58 (aula)
Liczba godzin: 20 (podzielone na kilka spotkań, kolejne terminy zostaną ustalone z grupą)
Koordynator: Małgorzata Spendel (ROM-E Metis)
Prowadzący: Małgorzata Spendel(ROM-E Metis) , Ewa Fiedziukiewicz (ROM-E Metis), zaproszeni specjaliści

Cena: udział w szkoleniu jest bezpłatny

Na szkolenie można zapisywać się także na szkoleniu, nie jest konieczne wypełnienie zgłoszenia on-line

Zapisy i zasady rekrutacji na szkolenie: rejestracja poprzez stronę internetową ROM-E Metis – zgłoszenie on –line)
https://www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,5355/

Cel: doskonalenie umiejętności nauczycieli i specjalistów w:

 • stosowaniu regulacji prawnych dotyczących dzieci i uczniów z niepełnosprawnością;
 • rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych tych dzieci i uczniów;
 • kształcenia i udzielania wsparcia dzieciom i młodzieży;
 • prowadzeniu dokumentacji pracy z dzieckiem/uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • w opracowywaniu IPET, programu rewalidacji i zajęć specjalistycznych;
 • ponoszeniu kompetencji nauczycieli w zakresie współpracy z rodziną ucznia;
 • prowadzeniu dokumentowania działań w pracy z uczniem.

Tematyka:

 • niepełnosprawność, deficyty rozwojowe uczniów;
 • rozpoznawanie potrzeb – diagnoza rozwojowa i funkcjonalna – wieloaspektowa ocena;
 • kształcenie i ocenianie – IPET, dostosowanie wymagań edukacyjnych;
 • organizacja i prowadzenie zajęć rewalidacyjnych oraz z zakresu ppp;
 • współpraca z rodzicami;
 • procedury, standardy i dokumentowanie działań.
Skip to content