20 i 22 września zespół SCWEW w ramach konsultacji eksperckich zorganizował warsztaty dla nauczycieli szkół objętych wsparciem.  Tematem spotkania były: „Skuteczne metody i formy pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych”.  Wykonując przygotowane zadania, uczestnicy doświadczali różnych trudności. Były one zbliżone do  tych, jakie wiążą się z dysfunkcją wzroku, słuchu lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Podejmowanym działaniom przyglądał się obserwator – uczestnik, zwracający uwagę na zachowania osób w zespole. Po warsztatach uczestnicy uzupełniali tabelę, w której wskazywali co sprawiało im trudność, co im pomagało i jak należy dostosować metody i formy pracy do uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych.
Po warsztatach odbyły się konsultacje indywidualne, podczas których omówiono problemy nurtujące nauczycieli oraz wypracowano wnioski i rekomendacje.

Mamy nadzieję, że warsztaty pomogły nauczycielom zrozumieć problemy z jakimi  borykają się uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami.

Skip to content