21 września 2022 r. odbyło się spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia„W kręgu edukacji włączającej”. Podczas spotkania  podsumowano dotychczas zrealizowane działania oraz przybliżono wybrane zagadnienia, dając przestrzeń do poszerzenia wiedzy i umiejętności. Spotkanie miało formę on-line, trwało 6h i składało się z dwóch części.

Pierwsza część poświęcona była zaprezentowaniu sieci i podjętych w jej ramach zadań. Podczas drugiej części przybliżono m.in. taką tematykę jak:
Poczucie własnej wartości u nauczyciela. Czym jest i jak je wzmacniać? – temat zaprezentowała Rouzanna Surik, psycholog, ekspert współpracujący ze SCWEW

Diagnoza funkcjonalna – co nauczyciel wiedzieć powinien? Zastosowanie ICF jako narzędzia diagnozy – Dorota Sikora, z-ca dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Częstochowie

Uczenie się / nauczanie w myśl najnowszych koncepcji – Alicja Kamińska, psycholog, ekspert współpracujący ze SCWEW

„W kręgu komunikacji”- przedstawiciele zespołu SCWEW.

Wykłady i prezentacje przeplatane były krótkimi ćwiczeniami i rundkami przygotowanymi przez kadrę SCWEW oraz konsultanta RODN „WOM” – panią Monikę Sikorę.

Jak zawsze, także i w tym dniu mogliśmy liczyć na wsparcie techniczne  Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, za co serdecznie dziękujemy.

Ważnym punktem spotkania było zebranie informacji zwrotnych  od uczestników sieci współpracy i samokształcenia nt. „Co dalej z tą siecią?”. Przypomniano zasady korzystania z zasobów sieci, dookreślono tematykę, jaka podjęta zostanie w ramach dalszej współpracy.

Wszystkim Uczestnikom spotkania dziękujemy za obecność, ciepłe komentarze i aktywność.

Skip to content