14 grudnia b.r. na platformie TEAMS, zorganizowane zostało spotkanie uczestników sieci współpracy  i samokształcenia „W kręgu edukacji włączającej”.Poprowadziła je nasza ekspertka ds. edukacji włączającej p. Katarzyna Patrzykont.

Spotkanie było nie tylko okazją do podsumowania zrealizowanych w ramach sieci działań ale również  zapoczątkowało dyskusję na temat relacji w edukacji.

Omówiono m.in. sposoby wzmacniania relacji z uczniami. Przybliżono etapy tworzenia relacji u dzieci/ uczniów ze spektrum autyzmu. Zaprezentowano plany działań wspierających w zakresie budowania relacji.

„Kiedy myślimy o rozwoju dzieci, uczniów, to widzimy jak ważne są dwa aspekty: budowanie więzi i nabywanie umiejętności. One ściśle się ze sobą łączą. W przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu, młody człowiek z radością odkrywa świat, ma w sobie przestrzeń do poznawania tego, co wokół niego, innych ludzi i siebie samego. Działa to również w drugą stronę – uczenie się nowych umiejętności daje radość i powoduje dobre samopoczucie, co znacząco wpływa na relacje z otoczeniem.”

Wsparcia technicznego udzielał nam Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”

w Częstochowie.

Serdecznie dziękujemy!

 

 

 

Skip to content