Nasze przedszkole wzięło udział w konkursie teatralnym dla przedszkoli pt. „Polska – to taka kraina, która się w sercu zaczyna”.  Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole Nr 19 w Częstochowie. Nauczyciele z naszego przedszkola razem z dziećmi przygotowali inscenizację pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem”, która została nagrana na płycie DVD. Nasza inscenizacja spodobała się i zakwalifikowano ją do II etapu konkursu. Byłyśmy bardzo szczęśliwe i dumne
z naszych małych artystów, słysząc słowa jury „Inscenizacja Jesteśmy Polką i Polakiem zauroczyła nas wszystkich”. Nasza radość była tym większa, ponieważ zostaliśmy docenieni nie tylko we własnym środowisku, ale i w szerszej społeczności. Prezentacja wybranych inscenizacji przez dzieci oraz ogłoszenie wyników odbyło się 24 kwietnia 2018 roku. Nieskromnie dodam, że wśród nagrodzonych byliśmy jedyną placówką dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Celem konkursu jest m.in. rozwijanie wśród dzieci zainteresowań historią, tradycją i kulturą własnego kraju, kształtowanie postaw patriotycznych w kontekście tożsamości narodowej, podniesienie świadomości narodowej oraz odkrywanie i promowanie uzdolnień teatralnych i muzycznych u dzieci.

Zapraszamy do zobaczenia naszego „teledysku” 🙂

 

Skip to content