Nasza młodzież w roku szkolnym 2018/2019 uczestniczyła w zajęciach w ramach światowego projektu realizowanego przez markę Dove. Cel projektu Dove Self-Esteem to rozwój osobisty młodych ludzi poprzez kształtowanie pozytywnego obrazu siebie i budowanie pewności siebie. Warsztaty dotyczyły kluczowych zagadnień związanych z czynnikami, które mają wpływ na wizerunek własnego ciała i pewność siebie nastolatków, w tym wpływu społeczeństwa i mediów na ideały piękna. Projekt realizowany w oparciu o lekcje warsztatowe prowadziła pani Kamila Podoba-Mielcarz, nasz psycholog szkolny. Efektem podjętych działań jest wzrost świadomości uczniów na temat swojej wartości i zwiększenie samoakceptacji.

Załączniki