Nasza szkoła obchodziła Światowy Dzień Godności. Z tej okazji odbyły się warsztaty, w na których omawialiśmy pięć podstawowych zasad godności spisanych przez Global Dignity, organizatora akcji na całym świecie:

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia. Godne życie to możliwość osiągnięcia pełni ludzkiego potencjału – wykształcenia, zdrowia, dobrej pracy, przyjaźni, miłości i poczucia bezpieczeństwa. Godność oznacza prawo do wolności w podejmowaniu istotnych decyzji życiowych i szacunek dla innych w korzystaniu z tego prawa. Godność jednostki jest nierozerwalnie związana z godnością innych ludzi. Godność to podstawowa wartość motywująca wszelkie działanie.

Załączniki