Podziękowania dla Dyrekcji i pracowników marketu
 Auchan Częstochowa Północ.

 

Społeczność szkolna ZSS nr 23 składa wielkie podziękowania

 Dyrektorowi, panu Robertowi Paprockiemu i pracownikom Marketu Auchan Częstochowa Północ za życzliwość i wymierną współpracę w roku szkolnym 2018/2019. Jednocześnie wszystkim życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej, satysfakcji
z podjętych działań i  wielu powodów do radości.

 -Przedszkolaki dziękują za sponsoring poczęstunku podczas  Międzyprzedszkolnego  Konkurus Teatralno – Muzycznego „Jesteśmy Polką i Polakiem”, który odbył się 7 listopada 2018 roku .
– Przedszkolaki i młodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 dziękują za podjęcie inicjatywy przygotowania paczek świąteczno-mikołajkowych, które wywołały szerokie uśmiechy na twarzach uczniów.
– Uczniowie dziękują za włączenie się do prowadzonej w szkole akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Dziękujemy za to, że byliście z nami i czytaliście dla nas.
– Szkoła i działające przy niej stowarzyszenie „Daj mi czas” dziękuje za włączenie się do akcji „Zapal się na niebiesko” w dniu 2 kwietnia 2019 r. Dziękujemy za pozytywny odzew i wrażliwość na potrzeby osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami,  poprzez wprowadzenie  „godzin ciszy” w markecie Auchan Częstochowa Północ.
-Organizatorzy festiwalu „Muzyczna scena integracji”, który odbył się 23 maja 2019 r.,  dziękują za uczestnictwo i sponsoring poczęstunku dla występujących podopiecznych  z różnych szkół i ośrodków powiatu częstochowskiego.
– Społeczność ZSS nr 23 dziękuje za wsparcie w postaci  fantów przekazanych na loterię, która odbyła się 30 maja 2019 podczas festynu szkolnego.

Szczególne podziękowania dla Pani Agnieszki Kołodziej, Pana Roberta Paprockiego – Dyrektora Auchan Północ i Pana Rafała Radziejewskiego za gotowość do wspólnego działania.