REGULAMIN KONKURSU

CELE:

– integracja placówek pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

– odkrywanie i promowanie uzdolnień teatralnych i muzycznych u dzieci;

– rozwijanie zdolności artystycznych i wyobraźni dzieci;

– utrwalanie podstawowych wiadomości o swojej ojczyźnie;

– kształtowanie postaw patriotycznych;

ZASADY I WARUNKI:

– uczestnikami konkursu są nauczyciele oraz dzieci przedszkoli;

– nauczyciele wraz z dziećmi przygotowują do wyboru: piosenkę , wierszyk , inscenizację, montaż słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej (maksymalny czas występu 5 minut);

– każda placówka może przygotować 2 występy;

TERMIN:

konkurs odbędzie się 07.11. 2018 r. o godz. 10.00 w Przedszkolu Specjalnym nr 24 (sala AULA);

prosimy potwierdzić udział w konkursie do 17.10.2018 r. oraz podać liczbę uczestników;

– prosimy o dostarczenie w dniu konkursu podkładu muzycznego ( jeżeli będzie taka potrzeba ), na płycie CD .

Dane kontaktowe:

tel.: (034) 324 18 38, e-mail: zss23@edukacja.czestochowa.pl

KRYTERIA OCENY:

zgodność występu z tematyką;

– dobór repertuaru i strojów;

– walory artystyczne i estetyczne;

osoby odpowiedzialne za konkurs:
mgr Katarzyna Kutynia, mgr Edyta Ogrodniczek, mgr Aneta Wiśniewska , mgr Katarzyna Szyja

Skip to content