W związku ze zbliżającą się Barbórką, świętem wszystkich górników w Polsce, postanowiliśmy bliżej poznać pracę ludzi pracujących pod ziemią. Uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w zajęciach w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza.

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie jest jedyną tego rodzaju placówką w kraju, która pokazuje dzieje i rozwój górnictwa rudnego w Polsce. Uczniowie spacerując podziemnymi korytarzami  mieli do czynienia z wyrobiskami chodnikowymi w obudowie drewnianej i stalowej, przemierzali komorę pomp oraz oglądali fragment „ściany” eksploatacyjnej z obudową i wyposażeniem w maszyny i urządzenia. W chodnikach i komorach ustawione były oryginalne maszyny i środki transportu. W sali ekspozycyjnej mogli oglądać narzędzia i maszyny służące w przeszłości w pracy górników. W kopalni jest zgromadzonych mnóstwo obudów wyrobisk kopalnianych, lamp górniczych oraz minerałów. Przedstawiono również historyczne narzędzia i metody wydobywania rudy żelaza przez górników.
Muzeum Górnictwa Rud Żelaza wpisane jest na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

Skip to content