Nasza młodzież uczestniczy w zajęciach w ramach międzynarodowego projektu Dove Self-Esteem. Celem tych zajęć jest rozwój osobisty młodych ludzi poprzez kształtowanie pozytywnego obrazu siebie i budowanie poczucia własnej wartości.Ostatnie zajęcia dotyczyły treści multimedialnych, w tym treści zamieszczanych w reklamach, internecie i na portalach społecznościowych. Uczniowie poznali metody manipulacji przekazem medialnym i zastanawiali się, jak takie działania wpływają na spostrzeganie świata przez nastolatków. Dowiedzieli się, jak świadomie korzystać z informacji przekazywanych w mediach.

Poprzednie zajęcia odbyły sie w grudniu 2018 r.