Dzisiaj nasi uczniowie odwiedzili Muzeum Częstochowskie, min wystawę Skamieniałości jurajskie – klucz do przeszłości ziemi częstochowskiej, gdzie mogli obejrzeć amonity z ważnych jurajskich stanowisk geologicznych głównie z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, m.in. z Ogrodzieńca, Gnaszyna i Zawodzia (Złota Góra).
Historia Polski według komiksu to wystawa, która przybliżyła wiele faktów historycznych- mity i legendy, na których wyrosła słowiańska kultura, bitwę pod Grunwaldem, odkrycia i wynalazki, bitwy II wojny światowej,  „Solidarność” i odzyskanie niepodległości .