„Uczymy naszą młodzież właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Uczniowie poznają przepisy prawa dotyczące nieletnich i konsekwencje podejmowania przez nich zachowań ryzykownych, tj. ucieczki, kradzieże, udział w bójkach czy kierowanie do innych wyzwisk. Dowiadują się na temat bezpiecznego korzystania z internetu i zagrożeń z nim związanych, w tym stalkingu. W dzisiejszych zajęciach z zakresu profilaktyki wsparł nas Dzielnicowy-asp.sztab. Sławomir Zwolski.

Skip to content