Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka to nie tylko święto przedszkolaków, to przede wszystkim ważny dzień dla całego środowiska wczesnej edukacji: wykładowców wyższych uczelni, dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli. To najważniejsze święto dla środowiska Wychowania Przedszkolnego zostało ustanowione przez Sejm RP w 2013 roku.
20 września jest symboliczną datą wpisaną do kalendarza.

Jak co roku Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego (PK OMEP)  zaproponował, aby w tym dniu organizować różnorodne aktywności związane z Edukacją dla Zrównoważonego Rozwoju, ponieważ  działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są wpisane w jego działalność. W tym roku szkolnym w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka roku aktywne włączyliśmy się w realizację 16 celu Zrównoważonego Rozwoju, który poświęcony jest promowaniu pokojowych i inkluzywnych społeczeństw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowaniu efektywnych i odpowiedzialnych instytucji na wszystkich szczeblach. W ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 2018 realizowaliśmy projekt „Jak bawić się
w Pokój – Ogrody Pokoju”. Projekt ten zakładał różnorodne formy aktywności placówek w celu uczczenia Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz 100 rocznicy Niepodległości Polski. „Ogrody Pokoju” to propozycja wykorzystania przestrzeni wokół placówek oświatowych do zabawy w Pokój oraz aranżacji ogródków przedszkolnych jako miejsc promujących współpracę, demokrację, tolerancję szacunek itp.

W naszym ogrodzie przedszkolnym urządziliśmy zabawę pt. „Wszystkie dzieci nasze są”. Świętowanie rozpoczęliśmy wspólnym odtańczeniem piosenki Majki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są”.  Następnie dzieci przyporządkowały flagi do wybranych nazw państw, które należą do OMEP-u, namalowały niebo, na którym przyklejały białe gołąbki pokoju oraz odszukiwały rozmieszczone w ogrodzie etykiety z kluczowymi  wartościami dla pokoju na świecie. Na zakończenie zabawy każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy medal.

 

 

Skip to content